Zapytania ofertowe organizowane

Informujemy, że na platformie zakupowej ukazało się zapytanie ofertowe dotyczące budowy preizolowanej sieci rozdzielczej wraz z 2 przyłączami do budynków przy ul. Koszarowej oraz dotyczące budowy 2 przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Szybowcowej 14 oraz Wojska Polskiego 56a w Oleśnicy. Zapraszamy do składania ofert.