Godziny pracy w MGK

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Klienta
(tel. 71 396 71 45)
poniedziałek 7:00 - 15:00

wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 15:00

Kasa
poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
środa 9:00 - 15:45

Zgłaszanie awarii Wodociągowo - Kanalizacyjnej
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00 (tel. 71 396 71 16)
po godz. 15:00 oraz weekendy i święta (tel. 71 396 71 10) 

 PSZOK EKO-PUNKT 
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00 
sobota 10:00 - 16:00 

 Nasz adres 

ul. 11 Listopada 17
56-400 Oleśnica
Telefon: (071) 396 71 10 
Fax: (071) 314 39 58

e-mail: sekretariat@mgk.olesnica.pl

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabryczna pod nr KRS 0000144423, kapitał zakładowy 29.082.000 zł w pełni opłacony; numer NIP: 911-000-49-37; numer Regon: 930592064