Blog

W związku z dochodzącymi do nas informacjami o próbach podszywania się pod pracowników Wodociągów i Kanalizacji informujemy, że każdy z Państwa powinien zażądać od osoby, która chce wejść na Państwa posesję legitymację służbową. W razie jakiejkolwiek niejasności prosimy o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w celu weryfikacji osoby. Brak takiego dokumentu oznacza, że ta osoba nie jest naszym pracownikiem. […]

Więcej

Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa dyspozycji nowy produkt jakim jest Ecoharmonogram. Dzięki tej aplikacji można w prosty i przejrzysty sposób dowiedzieć się, kiedy i jaki rodzaj odpadu będzie odbierany z Państwa posesji. Istnieje możliwość dostępu do tego rozwiązania zarówno przez naszą stronę w zakładce Zakładu Oczyszczania Miasta (Harmonogram wywozu śmieci online) jak i przez dowolne urządzenie mobilne, które posiada […]

Więcej

Informujemy, że w w dniach 6 – 9 XII 2016 w godzinach nocnych (22 – 6) prowadzone będą prace na sieci wodociągowej (płukanie sieci) w rejonie ulic: Krzywa – Wileńska – Lotnicza – Wschodnia – Kresowa. Za powyższe niedogodności przepraszamy.

Więcej

Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Oleśnicy uprzejmie informuje Usługobiorców, że na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz 139) z dniem 01.07.2016 r. wchodzi w życie „Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”. Po więcej informacji […]

Więcej