Uprzejmie informujemy Usługobiorców, że na podstawie decyzji wydanej w dniu 10.05.2018 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 01.06.2018r wchodzi w życie nowa 3 letnia taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określająca ceny w poszczególnych latach obowiązywania taryfy.

Szczegóły w zakładce Zakład Wodociągów i Kanalizacji - pliki do pobrania.

Zgłaszanie awarii Wodociągowo – Kanalizacyjnej

e-CMENTARZE

Oddajemy do Państwa dyspozycji system umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze

Więcej

Zgłaszanie awarii Wodociągowo – Kanalizacyjnej

Zgłaszanie awarii Wodociągowo – Kanalizacyjnej

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 (tel. 71 396 71 16)
po godz. 15:00 oraz weekendy i święta (tel. 71 396 71 10)

Więcej

e-BOK

e-BOK

Uprzejmie informujemy, że MGK Spółka z o.o. udostępniła dla swoich klientów od 1 lipca 2015r nową usługę związaną z dostępem do rozliczeń z poziomu strony internetowej. Usługa ta to elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (w skrócie zwanym e-BOK).

Więcej

Informacje dotyczące planowanych prac remontowych w obrębie Spółki MGK.

MGK Spółka z o.o.