Awarie, wyłączenia

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu  15.06.2019 (sobota) w związku z pracami na czynnej sieci wodociągowej w ul Ludwikowskiej i wstrzymaniem dostawy wody na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Polnej nie zapewni dostawy wody w godz. 500 – 900 do: nieruchomości przy ul. Wikliniarskiej 2 i 2a, przy Ludwikowskiej n-ry 7, 8a-e, 9, 10, 10a, 11, 15, 17, działki nr 46/17 (szeregówki) oraz Przychodni SZPZOZ, Pogotowia Ratunkowego i Parafii MB Fatimskiej.

W rejonie sąsiadującym z w/w terenem może również nastąpić obniżenie ciśnienia i pogorszenie jakości wody.

Prace będzie wykonywać Firma Transportowo-Sprzętowa Artur Grzyb, tel.605-421-668.

Za uciążliwości przepraszamy.

  Categories : awarie   , , ,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 14.06.2019r w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. 8.30 -15.00 pozbawieni wody będą mieszkańcy ulicy Lipowej oraz Mokrej 1, 6.

Mieszkańcy zostali powiadomieni pisemnie o wykonywanych pracach.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

  Categories : awarie   , , ,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 29.05.2019. przystępuje do usuwania awarii wodociągowej w ul.3 Maja 61.

Zamknięcie dopływu wody nastąpi w godz. 9.00 – 14.00 na odcinku Rynek – ul.Młynarska.

Mieszkańcy oraz instytucje publiczne zostaną powiadomieni pisemnie o przedsięwzięciu.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

  Categories : awarie   , , ,

W związku z awarią sieci ciepłowniczej na ul. Rzemieślniczej 6, 6a, 6b, 6c, 7 – zostaje wstrzymana dostawa ciepła do godziny 17:00.
W dniu jutrzejszym (tj. 22.03.2019r) w godzinach od 7:00 do 18:00 również zostanie wstrzymana dostawa ciepła w związku z kontynuacją robót na sieci ciepłowniczej.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

  Categories : awarie   , ,

ZWiK informuje, że dn. 07.03.2019r w godz. 8.30 – 11.30 z powodu prac na sieci wodociągowej pozbawieni wody będą mieszkańcy ul.Sejmowej na odcinku Rynek – 3 Maja.

Mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez rozwieszenie kartek informacyjnych oraz w dniu prac megafonem pojazdu pogotowia wod-kan.

Witold Samborski

  Categories : awarie   ,
MGK Spółka z o.o.