Awaria wodociąowa (ul. Parkowa – ul. Wiśniowa)

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem awarii wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Wiśniowej dnia 19.03.2020 r., w godzinach wieczornych poinformowano mieszkańców wyżej wymienionych ulic o braku zapewnienia ciągłych dostaw wody. Oddziaływanie awarii dotyczy poniżej wymienionych ulic:

Ulica Parkowa od krzyżowania z ulicą Łąkową do skrzyżowania z ulicą Wiśniową
Ulica Łąkowa od skrzyżowania z ulicą Spokojną do skrzyżowania z ulicą Parkową
Ulica Wiśniowa od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Łąkową
Ulica Spokojna od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Łąkową.

Służby wodociągowe przystąpiły do niezwłocznego usuwania awarii, której zakończenie planujemy w dniu 20.03.2020r do godziny 14:00.

Za powyższe niedogodności przepraszamy.

MGK Spółka z o.o.