BIP – Dane podstawowe

Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.
Adres: 56-400 Oleśnica, ul. 11 Listopada 17
Telefon: 713967110

REGON: 930592064
NIP: 9110004937
KRS: 0000144423
Kapitał zakładowy/wpłacony: 36 397 000,00 PLN

MGK Spółka z o.o.