Budowa układu kogeneracyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem nr 511598-N-2019 z dnia 2019-02-07 r., ukazało się ogłoszenie o zamówieniu pt.: „Budowa układu kogeneracyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6-11

MGK Spółka z o.o.