e-BOK

Uprzejmie informujemy, że MGK Spółka z o.o. udostępniła dla swoich klientów od 1 lipca 2015r nową usługę związaną z dostępem do rozliczeń z poziomu strony internetowej. Usługa ta to elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (w skrócie zwanym e-BOK).

Są to współczesne rozwiązania, które w dobie informatyzacji umożliwią Państwu internetowy dostęp do stanu swojej kartoteki oraz informacji w zakresie rozliczeń z tytułu świadczonych usług.

Stosownie do obowiązujących przepisów, aby Spółka mogła przydzielić login do indywidualnego elektronicznego dostępu dla danego zainteresowanego klienta, konsumenta lub kontrahenta, winien on zgłosić swój akces poprzez złożenie w Miejskiej Gospodarce Komunalnej wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoseniowego e-BOK, dostępnego w biurze Biurze Obsługi Klienta na ul. 11 Listopada 17 w Oleśnicy.

Formularz należy złożyć osobiście (okazać dokument tożsamości) w Biurze Obsługi Klienta celem weryfikacji zawartych w nim danych. Potwierdzenie tożsamości przez pracownika Spółki jest niezbędne do nadania indywidualnego loginu oraz pierwszego hasła do uruchomienia dostępu do sytemu e-BOK. Login i hasło startowe zostanie przydzielone podczas tej wizyty.

Po uzyskaniu danych dostępowych zachęcamy do korzystania z usługi e-BOK (proszę kliknąć w grafikę poniżej) oraz zachęcamy do ustawienia własnego hasła.

Do pobrania: Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

MGK Spółka z o.o.