KOMUNIKAT Nr 3/2020 Prezesa Zarządu MGK Spółka z o.o. w Oleśnicy z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Ze względu na bieżącą, dynamiczną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uchronić zdrowie wszystkich pracowników, bez których świadczenie usług wywozu odpadów, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, a także dostawy ciepła oraz administrowania cmentarzami byłyby niemożliwe.

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku wystąpienia ognisk epidemii w naszej firmie zakłócenie ciągłości świadczenia komunalnych usług publicznych byłoby dla mieszkańców naszego miasta katastrofalne.

W związku z tym do odwołania ograniczamy bezpośrednią obsługę klientów. Prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny, elektroniczny lub korespondencyjny.

W przypadku pilnej potrzeby załatwienia sprawy będziemy dla Państwa dostępni pod następującymi numerami telefonów i adresami mailowymi:

– odpady                                       71 3967138,  e-mail:  bsabat@mgk.olesnica.pl

– woda i kanalizacja                     71 3967114,  e-mail: gwojtasiak@mgk.olesnica.pl

– rozliczenia                                  71 3967124, e-mail: gslazak@mgk.olesnica.pl

– kierownik BOK                            71 3967145, e-mail: bok@mgk.olesnica.pl

 – sekretariat                                  71 3961110, e-mail: mgkol@poczta.onet.pl

  – CO i c.w.u                                  71 3144541, e-mail: dstanislawczyk@mgk.olesnica.pl

– ZCK – opłaty i informacje           71 3149845 e-mail: jdabrowska@mgk.olesnica.pl

W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów, wniosków, uzgodnień, umów prosimy o ich wrzucenie do specjalnie przygotowanej skrzynki korespondencyjnej przed siedzibą Spółki przy ul. 11 Listopada 17. Potwierdzenie otrzymania postaramy się wysłać niezwłocznie na adres mailowy, który koniecznie należy umieścić w przekazanej korespondencji.

Wszelkich informacji dotyczących trybu postępowania przy świadczeniu usług komunalnych udzielą Państwu odpowiedzialni kierownicy branżowi:

– kierownik Zakładu Gospodarki Cieplnej          663743518  e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl

– kierownik Zakładu Wodociągów                     607887563  e-mail: ghuber@mgk.olesnica.pl

– kierownik Oczyszczalni Ścieków        663726428  e-mail: agolab@mgk.olesnica.pl

– kierownik Zakładu Oczyszczania        663749048  e-mail: rlaprus@mgk.olesnica.pl   

– kierownik Zarządu Cmentarzy            691743089  e-mail: rlesicki@mgk.olesnica.pl

Jednocześnie informujemy o zamknięciu do odwołania:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Moniuszki.

Kasy w siedzibie Spółki przy ul. 11 Listopada 17. Wszelkie płatności prosimy realizować przelewami na wskazane na fakturze konto.

Chcielibyśmy zapewnić, że uważnie monitorujemy sytuację i podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności podczas wykonywania swoich obowiązków. Liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie w tym trudnym czasie.

MGK Spółka z o.o.