Otwarcie BOK (11.05.2020r.)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 maja 2020 roku częściowo przywracamy bezpośrednią obsługę w Biurze Obsługi Klienta z zachowaniem reżimu sanitarnego (obsługa w 1 okienku, klient w obowiązkowej maseczce i rękawiczkach oraz po obowiązkowej dezynfekcji rąk). Podjęte w/w środki ostrożności mają na celu ochronę zdrowia naszych klientów i pracowników. Liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie w tym szczególnym czasie.

Jakie sprawy załatwimy w BOK?

1/ Udzielanie klientom pełnych informacji dotyczących rodzaju, zakresu i cen świadczonych usług przez poszczególne zakłady Spółki,

2/ Pomoc w wypełnieniu i realizacji wszelkich wniosków jak np:

  • o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz CO,
  • o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
  • o zapewnienie wywozu nieczystości płynnych,
  • o zawarciu umowy na wywóz odpadów,
  • o wymianę pojemnika,
  • o wynajęcie kontenera, worka BIG-BAG,
  • zlecenie dodatkowego wywozu odpadów, itp,

3/ Podpisywanie umów o świadczenie usług komunalnych,

4/ Wystawianie faktur za świadczone usługi,

5/ Załatwianie innych spraw z obszaru bezpośrednich relacji z klientami.

6/ Regulowanie zapłaty faktur za usługi komunalne wyłącznie w formie elektronicznej (bezgotówkowej).

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z usługi e-BOK i e-faktura (bezpieczne rozwiązania, które umożliwią Państwu internetowy dostęp do stanu swojej kartoteki oraz informacji w zakresie rozliczeń z tytułu świadczonych usług, a także pozwolą na przesyłanie faktur za usługi bezpośrednio na Państwa adres mailowy z pominięciem poczty czy usługi kurierskiej).

Przypominamy także, że od dnia 04.05.2020r. czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Moniuszki.

MGK Spółka z o.o.