Przetargi rozstrzygnięte

Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica Odpowiedzi na pytania cz. 1 Odpowiedzi na pytania cz. 2 Odpowiedzi na pytania cz. 3 Odpowiedzi na pytania cz. 4 Odpowiedzi na pytania cz. 5 Odpowiedzi na pytania cz. 6 Odpowiedzi na pytania cz. 7 Odpowiedzi na pytania cz. 8 Zakres wprowadzonych zmian w dokumentacji cz. 1 Zakres wprowadzonych zmian w dokumentacji cz. 2 Zakres wprowadzonych zmian w dokumentacji cz. 3 Zakres wprowadzonych zmian w dokumentacji cz. 4 Zakres wprowadzonych zmian w dokumentacji cz. 5 Zakres wprowadzonych zmian w dokumentacji cz. 6 Zestawienie ofert Wybór oferty Zawiadomienie Przebudowa sieci magistralnej 2xdn500 na sieć preizolowaną 2×355,6/500 w Oleśnicy Zestawienie ofert Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa ubezpieczenia Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy Zestawienie ofert Wybór ofert Budowa układu kogeneracyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Odpowiedzi na pytania cz. 1 Odpowiedzi na pytania cz. 2 Informacja o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 Odpowiedzi na pytania cz. 3 Odpowiedzi na pytania cz. 4 Odpowiedzi na pytania cz. 5 Zmiana terminu składania wniosków (nieaktualna) Zmiana terminu składania wniosków (aktualna) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 03 07 oraz 17 09 04 Zestawienie ofert Wynik postępowania Utwardzenie powierzchni działek przy Cmentarzu Komunalnym nr 3 przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy Odpowiedzi na pytania Zestawienie ofertWynik postępowania Usługa Ubezpieczenia Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy Informacja o otwarciu ofert Wynik postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 03 07 oraz 17 09 04 Zestawienie ofert Wynik postępowania Budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2×88,9/160-2×76,1/140 i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Wojska Polskiego i Leśnej w Oleśnicy Budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej 2×88,9/160 o długości 199,3 m i przyłącza 2×42,4/110 o długości 33,1 oraz 2xdn32 (trad.) o długości 9 m do budynku przy ul. Małopolnej 10 w Oleśnicy Przetarg nieograniczony na dostawę miału z węgla kamiennego (W związku z trudną sytuacją w kraju w zakresie zaopatrzenia w węgiel kamienny miał IIA Zamawiający nie będzie wymagał gwarancji producenta)   Zestawienie ofert Wynik postępowania Dostawa fabrycznie nowej, wolnobieżnej, małogabarytowej zamiatarki ulicznej  Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania cz. 2 Zestawienie ofert Wynik postępowania  Unieważnienie wyniku Wynik postępowania 2 Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu trzyosiowego z zabudową hakową wraz z żurawiem  Zestawienie ofert Wynik postępowania Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2xdn500 w obudowie kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych 2×355,6/500 przy ul. Krzywoustego w Oleśnicy  Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania cz. 2 Odpowiedzi na pytania cz. 3 Zestawienie ofert Wynik postępowania Budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych do budynków w rej. Wojska Polskiego – Leśna  Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania cz. 2  Zmiana Zawiadomienie Zestawienie ofert Wynik postępowania Dostawa nowych wodomierzy ultradźwiękowych do wody zimnej z możliwością zdalnego odczytu  Odpowiedzi na pytania Zestawienie ofert Wynik postępowania Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku pl. Zwycięstwa w Oleśnicy   Odpowiedzi na pytania Zestawienie ofert Wynik postępowania Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bolesława Krzywoustego w Oleśnicy wraz z przepięciami istniejących przyłączy  Zestawienie ofert Wynik postępowania Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnicy  Zestawienie ofert Wynik postępowania Przetarg nieograniczony na dostawę miału z węgla kamiennego   Odpowiedzi na pytania  Odpowiedzi cz. 2 Wynik postępowania Budowa układu kogeneracyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy   Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi cz. 2 Odpowiedzi cz. 3 Odpowiedzi cz. 4 Odpowiedzi cz. 5 Zmiana terminu składania wniosku Zestawienie ofert Unieważnienie postępowania Rozbudowa cmentarza komunalnego w Oleśnicy   Odpowiedzi na pytania Uzupełnienie dokumentacji   Unieważnienie  Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych do wody zimnej z możliwością zdalnego odczytu  Zestawienie ofert Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej “Sieć ciepłownicza i przyłącza do bydynków ul. Leśna 1-2, Leśna 3-4, Leśna 5-6, Leśnica 11-12, Wojska Polskiego 48-49, Wojska Polskiego 50-51 w Oleśnicy  Zestawienie ofert  Wybór oferty  Koncepcja projektowa sieci ciepłowniczych dla obszaru objętego ulicami Limanowskiego, Armii Krajowej, Lotnicza, Krzywoustego.  Zestawienie ofert  Wybór oferty  Kompleksowe ubezpieczenie mienia Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  Odpowiedzi na pytania   Wybór oferty  Fizyczna ochrona osób i mienia Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy  Zmiana terminu składania wniosku Modyfikacja SIWZ Zestawienie ofert Wybór oferty Wykonanie remontu zewnętrznych sieci odbiorczych i przyłączy ciepłowniczych w formule “ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”  Zestawienie ofert Lista archiwalnych, rozstrzygniętych przetargów (do pobrania). W razie problemu z dostępem do któregokolwiek z powyższych przetargów prosimy o kontakt mailowy informatyk@mgk.olesnica.pl.
MGK Spółka z o.o.