Archiwum Taga: zwik

Zmiana cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków od 01.06.2019 r.

Przypominamy Usługobiorcom, że zgodnie z obowiązującą 3 letnią taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzoną 10.05.2018 r. przez PGW Wody Polskie, ceny jednostkowe zostały określone odrębnie dla poszczególnych lat obowiązywania taryfy i ulegają zmianie z dniem 1 czerwca każdego roku. Szczegóły w zakładce Zakład Wodociągów i Kanalizacji – pliki do pobrania.

Więcej

Prace na sieci wodociągowej.

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu  15.06.2019 (sobota) w związku z pracami na czynnej sieci wodociągowej w ul Ludwikowskiej i wstrzymaniem dostawy wody na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Polnej nie zapewni dostawy wody w godz. 500 – 900 do: nieruchomości przy ul. Wikliniarskiej 2 i 2a, przy Ludwikowskiej n-ry 7, 8a-e, 9, 10, 10a, 11, 15, […]

Więcej

Awaria sieci wodociągowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 14.06.2019r w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. 8.30 -15.00 pozbawieni wody będą mieszkańcy ulicy Lipowej oraz Mokrej 1, 6. Mieszkańcy zostali powiadomieni pisemnie o wykonywanych pracach. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Więcej

Zamkniecie dopływu wody

ZWiK informuje, że dn. 07.03.2019r w godz. 8.30 – 11.30 z powodu prac na sieci wodociągowej pozbawieni wody będą mieszkańcy ul.Sejmowej na odcinku Rynek – 3 Maja. Mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez rozwieszenie kartek informacyjnych oraz w dniu prac megafonem pojazdu pogotowia wod-kan. Witold Samborski

Więcej

MGK Spółka z o.o.