Archiwum Taga: zwik

Zamkniecie dopływu wody

ZWiK informuje, że dn. 07.03.2019r w godz. 8.30 – 11.30 z powodu prac na sieci wodociągowej pozbawieni wody będą mieszkańcy ul.Sejmowej na odcinku Rynek – 3 Maja. Mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez rozwieszenie kartek informacyjnych oraz w dniu prac megafonem pojazdu pogotowia wod-kan. Witold Samborski

Więcej

Czyszczenie hydrodynamiczne (12 – 16 XI 2018r)

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy informuje mieszkańców, że od dnia 12.11.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. w godzinach od 22.00 – 6.00 będą prowadzone prace na sieci wodociągowej (czyszczenie hydrodynamiczne) w ulicach: • Bolesława Krzywoustego • Józefa Poniatowskiego • Ks. Franciszka Sudoła • Gabriela Narutowicza • Otwarta • Ignacego Daszyńskiego • Lwowska • Stanisława Moniuszki W związku […]

Więcej

Ostrzeżenie przed podszywaniem się

W związku z dochodzącymi do nas informacjami o próbach podszywania się pod pracowników Wodociągów i Kanalizacji informujemy, że każdy z Państwa powinien zażądać od osoby, która chce wejść na Państwa posesję legitymację służbową. W razie jakiejkolwiek niejasności prosimy o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w celu weryfikacji osoby. Brak takiego dokumentu oznacza, że ta osoba nie jest naszym pracownikiem. […]

Więcej

Dostawa nowych wodomierzy ultradźwiękowych do wody zimnej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ NOWYCH WODOMIERZY ULTRADŹWIĘKOWYCH DO WODY ZIMMNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZDALNEGO ODCZYTU Postępowanie Nr TW-1/ZS/2017 Zamawiający Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada 17 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000144423. Tryb postępowania Zamówienie prowadzone jest […]

Więcej

MGK Spółka z o.o.