Zarząd Cmentarzy Komunalnych administruje trzema cmentarzami w Oleśnicy:
– Cmentarz Komunalny przy ul. Wojska Polskiego,
– Cmentarz Komunalny przy ul. Cmentarnej,
– Cmentarz Komunalny przy ul. Wileńskiej.

Realizujemy zadania związane z:
– prowadzeniem ewidencji zmarłych, ksiąg cmentarnych, archiwów oraz aktualizacją map cmentarzy,
– realizacją remontów, eksploatacją terenów cmentarnych,
– utrzymaniem właściwego stanu technicznego, użytkowego i estetycznego obiektów na terenie cmentarzy.

Kontakt
ul. Wojska Polskiego 59a
56-400 Oleśnica

Telefon: (71) 314 98 45
Fax: (71) 314 39 58

Wpłat można dokonywać w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, ul. Wojska Polskiego 59a w Oleśnicy lub przelewem na konto:
35 1090 2415 0000 0006 1200 4072
Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 17
56-400 Oleśnica

MGK Spółka z o.o.