Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w 2017r

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCENTOWEGO UDZIAŁU CIEPŁA WYTWORZONEGO Z OZE, CIEPŁA Z INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW ORAZ CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Zgodnie artykułem 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy informuje, że w 2017 roku udział procentowy ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej wyniósł 0%.

MGK Spółka z o.o.