Witamy na stronie Zakładu Gospodarki Cieplnej.

Zajmujemy się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją ciepła. Istniejący system ciepłowniczy zasilany jest ze źródła jakim jest ciepłownia przy ul. Ciepłej 2 w Oleśnicy, w której zainstalowane są 4 kotły WR-10.

Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom naszego miasta, czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła przy dochowaniu norm ochrony środowiska i po konkurencyjnych cenach. Zadanie to realizujemy od lat inwestując w nowoczesne technologie oraz rozbudowując system ciepłowniczy. Czuwamy nad właściwym funkcjonowaniem ponad 155 węzłów cieplnych oraz ponad 33 km sieci ciepłowniczej, z czego więcej niż połowa to sieć preizolowana.

Dostarczamy ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zyskujemy coraz większe zaufanie Odbiorców, o czym świadczy ciągły wzrost przyłączeń.

Kontakt
ul. Ciepła 2
56-400 Oleśnica

Telefon: (71) 314 46 45, (71) 314 45 41
Kierownik zakładu: (71) 398 47 33
Kierownik ruchu sieciowego i rozwoju: (71) 716 08 93
Kierownik centralnej ciepłowni: (71) 716 08 90
Centrala ciepłownia: (71) 398 21 80
Zgłaszanie awarii: 663 743 517

MGK Spółka z o.o.